Seminar o Konvenciji o kemijskom naoružanju u RACVIAC-u

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/racviac_18022010_v.jpg

U Središtu za sigurnosnu suradnju (RACVIAC), u suorganizaciji sa Organizacijom za zabranu kemijskog naoružanja (OPCW), od 16. do 18. veljače, održan je međunarodni seminar pod nazivom “Konvencija o kemijskom naoružanju“

Seminar je okupio sudionike iz desetak zemalja, predstavnike nacionalnih ministarstava i oružanih snaga, te predavače iz OPCW-a.
Svrha seminara bila je detaljnije analizirati pojedine odredbe Konvencije o kemijskom naoružanju (CWC), razmijeniti iskustava koja se odnose na primjenu i provedbu Konvencije, kao i upoznati sudionike s doprinosom OPCW-a globalnim antiterorističkim naporima.
Uvodno predavanje na seminaru održao je zamjenik generalnog direktora OPCW-a John Freeman, koji je podsjetio na povijest kemijskog razoružanja i postupke koji su doveli do potpisivanja Konvencije i osnivanja OPCW-a.  
Tekst Konvecije usuglašen je 1992., a Konvencija je stupila na snagu 29. travnja 1997. godine kada je formalno s radom započela i međunarodna Organizacija za zabranu kemijskog naoružanja (OPCW). Do sada je Konvenciju potpisalo 188 zemalja. Republika Hrvatska je pristupila Konvenciji u travnju 1995. godine, a odmah potom osnovano je i Nacionalno povjerenstvo za provedbu Konvencije o kemijskom oružju. 
Tijekom seminara raspravljalo se i o pojedinačnim nacionalnim problemima vezanim za kontrolu i prijavljivanje kemikalija, kao i sposobnostima svake pojedine zemlje da odgovori na prijetnju koja uključuje kemijsko oružje. Također, održana je i praktična vježba na temu “Odgovor na NBK sigurnosni incident“.

 

 

 Vijesti