Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište koje se nalazi na adresi morh.gov.hr

Prilagodbe na mrežnoj stranici (u tijeku)

Uz izbornik pristupačnosti u zaglavlju stranice, prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

 • Na stranici je omogućeno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom
 • Omogućena je promjena veličine slova
 • Krajnjem korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta
 • Djelomično je omogućena navigacija tipkovnicom te jasno označavanje odabranog izbornika
 • Omogućeno je isticanje poveznica
 • Na stranici je omogućena upotreba vizualnog indikatora fokusa kod navigacije tipkovnicom za sve poveznice
 • Stranica je optimizirana za čitače ekrana

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište morh.gov.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • na stranici nije omogućeno korištenje glasovnih naredbi
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi
 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz  tekstualnih alata uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020.

MORH će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstvo obrane Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@morh.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.