Sedmi naraštaj dragovoljnih ročnika u Požegi

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/poz_20110515_v.jpg

U vojarni u Požegi, u petak, 23. rujna 2011., dragovoljno služenje vojnog roka započinje sedmi naraštaj dragovoljnih ročnika. U sedmom naraštaju dragovoljnih ročnika obuku će prolaziti 300 kandidata, među kojima je 270 muškaraca i 30 žena. Po dolasku na odsluženje vojnog roka, dragovoljni ročnici će potpisati ugovor s Ministarstvom obrane RH kojim se uređuju međusobna prava i obveze.


Dragovoljno služenje vojnog roka traje 8 tjedana, a obuhvaća provođenje temeljne i specijalističke pješačke obuke u Požegi. Tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka za ročnike je predviđena mjesečna novčana naknada u visini od 2660,00 kuna, naknada putnih troškova za dolazak na služenje i odlazak, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti, te smještaj i prehrana.

Po uspješnom završetku programa obuke, u narednom razdoblju, a prema potrebama OS RH, u skladu s postignutim rezultatima u obuci odabranim ročnicima može se ponuditi mogućnost sklapanja Ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi za časnika, potpisom kojim se stječe status djelatne vojne osobe.

Kroz dosadašnjih šest naraštaja dragovoljnih ročnika, program obuke završilo je 1486, od čega 1314 muškaraca i 172 žene. MORH je od 2008. do danas potpisao Ugovor o prijemu u djelatnu vojnu službu sa 826 osoba koje su završile dragovoljno služenje vojnog roka, od čega sa 707 vojnika i 119 časnika.
Priopćenja