Poziv na upis u vojnu evidenciju

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske poziva sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1991. godine, kao i starija godišta koji dosad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u Ured za obranu prema mjestu prebivališta.


Riječ je o redovitom godišnjem upisu u vojnu evidenciju a sukladno Zakonu o obrani.

Ovisno o mjestu prebivališta i zakazanom terminu, upisi u evidenciju obavljaju se u područnim Uredima za obranu, a prilikom dolaska pozvani muškarci moraju predočiti osobnu iskaznicu ili domovnicu.

Svi pozvani, bez obzira jesu li dobili pojedinačni poziv ili ne, obvezni su odazvati se, a eventualnu spriječenost trebaju javiti Uredu za obranu ili opravdati preko roditelja ili članova uže obitelji. Sukladno Zakonu o obrani, članak 64., stavak 2., na poziv su obvezni odazvati se i hrvatski državljani koji borave u inozemstvu, u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države u kojoj borave zbog uvođenja u vojnu evidenciju. Obveza upisa u vojnu evidenciju proizlazi iz Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 33/02, 58/02 i 76/07) uz napomenu kako je obveza služenja vojnog roka suspendirana odlukom Hrvatskog sabora.

Detaljnije informacije o upisima u vojnu evidenciju potražite ovdje.

Vijesti