Počinje služenje šestog naraštaja dragovoljnih ročnika

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/rocnici_28042011_v-4.jpg

U vojarni u Požegi, u petak, 29. travnja 2011., započinje dragovoljno služenje vojnog roka šestog naraštaja dragovoljnih ročnika. U šestom naraštaju dragovoljnih ročnika obuku će prolaziti 300 kandidata, među kojima je 270 muškaraca i 30 žena. Sukladno odredbama Pravilnika o dragovoljnom služenju vojnog roka („Narodne novine" broj 70/08, 97/09) ročnici će također, u petak, 29. travnja s Ministarstvom obrane RH potpisati ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.


Dragovoljno služenje vojnog roka traje 8 tjedana, a obuhvaća provođenje temeljne i specijalističke pješačke obuke u Požegi.

Tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka za ročnike je predviđena mjesečna novčana naknada u visini od 2660,00 kuna, naknada putnih troškova za dolazak na služenje i odlazak, osnovno zdravstveno osiguranje, osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti, te smještaj i prehrana.

Po uspješnom završetku programa obuke u skladu s postignutim rezultatima u obuci, odabranim ročnicima ponudit će se mogućnost sklapanja Ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi časnika, potpisom kojim se stječe status djelatne vojne osobe, a prema potrebama OS RH u narednom razdoblju.

Kroz pet naraštaja dragovoljnog služenja vojnog roka program obuke završilo je 1187 dragovoljna ročnika, od čega 1046 muškaraca i 141 žena. MORH je do sada potpisao Ugovor sa 786 dragovoljnih ročnika, od čega sa 707 vojnika i 79 časnika.Priopćenja