Konstituirajuća sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Konstituirajuća sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru održana je danas, u srijedu 10. rujna 2008. godine u Ministarstvu obrane pod predsjedanjem ministra obrane i predsjedavajućeg Središnje koordinacije gospodina Branka Vukelića.


Organizacija i način rada Središnje koordinacije propisana je Uredbom koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. i koja je stupila na snagu 12. srpnja 2008.
Na današnjoj sjednici članovi Središnje koordinacije upoznati su s tijekom izrade propisa iz područja Obalne straže Republike Hrvatske te sa zadaćama Središnje koordinacije, ali i njezinog Stručnog tijela.
Početak rada Stručnog tijela usuglašen je na današnjoj sjednici te će to tijelo u narednih nekoliko dana preuzeti zadaće i započeti sa izradom smjernica za izradu Plana zajedničkih aktivnosti i posebnih planova nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru.
Sastanku Središnje koordinaciji nazočili su sukladno Zakonu o Obalnoj straži Republike Hrvatske i navedenoj Uredbi predstavnici nadležnih državnih tijela iz redova državnih dužnosnika ili rukovodećih državnih službenika.
Sjednice Središnje koordinacije obvezno se održavaju svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće te se iduća očekuje krajem listopada ove godine.

Vijesti