Zračne snage PP NOS OS RH sudjeluju na gašenju požara u BiH

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/arhiva_pps-2010_09_v.jpg

Zračne snage PP NOS OS RH i danas, 12. kolovoza 2011. sudjeluju na gašenju požara u susjednoj BiH. Po dojavi u 12:28 sati iz Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama za požar na području Općine Trebinje u BiH, jedan avion CL-415 Canadair upućen je iz Zemunika na aerodrom Ćilipi gdje je sletio u 12:58 sati.

Nakon što je Vatrogasno operativno središte DUZS u Divuljama dobilo odobrenje da se avion angažira u BiH isti je poletio sa aerodroma Ćilipi u 14:23 sati na gašenje požara, koji je izbio na sjeveroistočnim padinama brda Vilanjak (suprotna strana brda u odnosu na jučerašnji požar) prema selu Grab, Općina Trebinje u BiH. Drugi avion iz baze u Zemuniku, poletio je prema požarištu u 14:52 sati. Gašenje požara je u tijeku.Vijesti