U “Lori“ provedena taktička obuka iz područja protupodmorničke borbe

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/lora_01_20101022_v.jpg

 

U Pomorskoj bazi “Lora“ u Splitu, od 19. do 22. listopada 2010. godine provedena je taktička obuka iz područja protupodmorničke borbe kojoj su nazočili časnici iz Flotile HRM-a, Obalne straže RH, Središta za obuku HRM-a i Zapovjedništva HRM-a.

Obuka je provedena temeljem Plana bilateralne vojne suradnje sa Republikom Grčkom, a predavači su bili časnici Grčke ratne mornarice, poručnik bojnog broda Georgios Tilias i poručnik fregate Konstantinos Chouzouris, bivši predavači u školama Grčke ratne mornarice, te je za ovu aktivnost korišten istovjetan materijal onome koji se koristi u grčkim mornaričkim školama. Tijekom obuke, polaznicima su prezentirana iskustva i sredstva Grčke mornarice u protupodmoričkoj borbi te su održana predavanja o pretraživanju s dva ili više brodova kombinacijom aktivnog ili pasivnog sonara te o identifikaciji podmorničkih i protupodmorničkih ciljeva.Vijesti