Testiranje ronilica kraj Pule

Od 24. kolovoza na lokaciji svjetionika Porer i pličine Albanež kraj Pule provodit će se testiranja diverzantskih ronilica tipa R-2M, a sukladno planu primopredajnih ispitivanja bez uporabe ubojitih sredstava sa ciljem utvrđivanja kvalitete provedenog remonta i modernizacije.

Navedena lokacija pogodna je za testiranje zbog blizine barokomore sa medicinskim timovima u Puli, stalne logisitčke potpore u opskrbi zrakom, dušikom, mješavinama za ronjenje i potrebnih dubina ze testiranje ronilioca do 60 metara dubine. O navedenoj aktivnosti obaviještena su nadležna lokalna tijela, a spomenuta aktivnosti neće ometati provedbu završetka turističke sezone na navedenom području.
Testiranja ronilica započelo je 24. kolovoza ispitivanjem sustava ronilica na kopnu, a ispitivanja u moru započet će 27. kolovoza uranjanjem ronilica bez posada na dubinu od 60 metara.
Tijekom testiranja preventivno će biti zabranjeno ronjenje u blizini pozicije urona, a ronilice će za vrijeme urona stalno biti označene plovkom i u pratnji plovila sa liječničkim timom. Sav pomorski promet na površini će biti dozvoljen uz zamolbu da se brzina plovljenja u blizini označavajućeg plovka i plovila u pratnji, smanji na male brzine, zbog sigurnosnih razloga.
Završetak testiranja ronilica na navedenom području očekuje se do 4. rujna.
Diverzantske ronilice tipa R-2M su laka podvodna plovila namijenjena za izvršavanje zadaća pomorskih diverzanata, a osim toga mogu se koristiti i u zadaćama traganja i spašavanja za nestalim (potonulim) osobama i materjialnim sredstvima na malim i srednjim dubinama. Testiranja će se provesti na dvije modernizirane ronilice.

Priopćenja