Sporazum o donaciji SAD-a za zbrinjavanje neperspektivnog UBS-a

Ministar obrane Davor Božinović i veleposlanik SAD-a u Republici Hrvatskoj James B. Foley potpisat će u srijedu, 19. listopada 2011., u Ministarstvu obrane, s početkom u 11,10 sati, Sporazum o donaciji Sjedinjenih Američkih Država za zbrinjavanje neperspektivnog UBS-a.

Riječ je o donaciji u vrijednosti od milijun američkih dolara, a navedena sredstva koristit će se za uništavanje viškova neperspektivnih prijenosnih protuzračnih i protuoklopnih sustava, te za modernizaciju i podizanje standarda sigurnosti skladišnih objekata UBS-a Oružanih snaga RH.  

Ovaj Sporazum predstavlja nastavak provedbe aktivnosti zbrinjavanja i uništavanja neperspektivnih protuzračnih sustava (poznatijih kao MANPADS sustavi), a za što je američka strana, temeljem potpisanog Provedbenog sporazuma između RH i SAD iz 2008. godine, već donirala sredstva u iznosu od milijun američkih dolara.  

Pozivamo zainteresirane predstavnike medija da poprate naveden i događaj i dođu u administrativno sjedište MORH-a, Sarajevska cesta 7, u srijedu, 19. listopada, najkasnije do 11,00 sati.

Osoba za kontakt je načelnica Odjela informiranja SOJI-a, Emina Lišić, mob: 098/233 480.Najave