Spaljivanje malodimnih baruta na vojnom poligonu 'Bralovac' kraj Knina

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/zzp_znak.jpg

Na vojnom poligonu Bralovac kraj Knina od utorka, 7. prosinca 2010. godine, provodit će se aktivnost postupnog kontroliranog spaljivanja malodimnih baruta, a koju će provesti ovlašteni pirotehničari Zapovjedništva za potporu OSRH.

Radi se o planiranoj aktivnosti koja će se provoditi u narednom razdoblju dinamikom koja ovisi o planiranim zadaćama HKoV-a i vremenskim uvjetima. Aktivnost spaljivanja provodit će se uz maksimalno poštivanje propisanih mjera zaštite okoliša, zaštite od požara te zaštite na radu. Napominjemo kako navedeno spaljivanje neće imati utjecaja na okoliš drugačijeg od klasičnog spaljivanja drvnog materijala, jer su produkti izgaranja malodimnih baruta jednaki produktima gorenja primjerice drvnog materijala. Pri provođenju navedene aktivnosti uzeta je u obzir i studija o demilitarizaciji neperspektivnih i zastarjelih ubojnih sredstava, a navedena tehnika zbrinjavanja malodimnih baruta uobičajena je i u drugim europskim zemljama.Priopćenja