Simulacijska vježba SEESIM 2008

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/sessim_mala.png

Međunarodna simulacijska vježba SEESIM 08 (Southeastern Europe Simulation Network Computer Asisted Exercise) održava se od 22. do 31. listopada 2008.u nizu zemalja jugoistočne Europe, sa Bugarskom kao ovogodišnjom zemljom domaćinom.


SEESIM, kao jedna od najvažnijih SEDM (Southeastern Europe Defense Ministerial – Forum ministara obrane jugoistočne Europe) inicijativa, predstavlja stvaranje mreže nacionalnih simulacijskih središta s ciljem održavanja kompjutersko-simulacijskih vježbi. U Hrvatskoj se vježba održava u Simulacijskom središtu HKoV-a u Zagrebu, uz sudjelovanje Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, te drugih nadležnih tijela državne uprave i institucija.
Sam scenarij vježbe SEESIM 08, obuhvaća niz terorističkih napada i incidenata diljem jugoistočne Europe, a događaji koji slijede nadilaze nacionalne resurse i mogućnosti pružanja odgovora te je potrebno zatražiti pomoć međunarodnih i humanitarnih organizacija. Svaka od zemalja sudionica ima svoj vlastiti scenarij vježbe. Ovogodišnji scenarij u Hrvatskoj je fokusiran na posljedice terorističke ugroze na moru korištenjem bioloških agensa na putničkom brodu
Svrha održavanja vježbe, temeljem dosadašnje odlične suradnje u okviru SEESIM inicijative je unaprjeđenje suradnje i koordinacije zemalja jugoistočne Europe, radi uvježbavanja postojećih procedura nacionalnih civilnih i vojnih struktura te suradnje država za pripravnost, odgovor i upravljanje u slučaju velikih nesreća, katastrofa, terorističkih napada i slično.
Provedba simulacijske vježba SEESIM 08 doprinosi podizanju spremnosti regije da se nosi s posljedicama terorističkih napada, koji predstavljaju potencijalno veliku opasnost po regiju. Jačanjem nacionalnih kapaciteta reagiranja u takvim situacijama jačaju se sposobnosti regije kroz intenzivnu međunarodnu suradnju, odnosno kroz usklađeno djelovanje primjenjujući koordinirane procedure. Također, kroz provedbu vježbe doprinosi se naporima NATO saveza usmjerenim ka jačanju sigurnosti, stabilnosti i trajnog mira u jugoistočnoj Europi.
Uz Bugarsku i Hrvatsku, u vježbi koja se održava po četvrti put, sudjeluju vojne i civilne institucije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Makedonije, Turske, Rumunjske i Ukrajine, kao aktivni sudionici, te Gruzija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Slovenija kao promatrači. Vježba se održava uz podršku SAD-a i Švedske.


Priopćenja