Sastanak Skupine za sposobnosti EU-NATO

Danas, 14. travnja 2010. godine državni tajnik u Ministarstvu obrane Pjer Šimunović boravi u Bruxellesu, Kraljevini Belgiji na sastanku Skupine za sposobnosti EU-NATO po pozivu glavnog ravnatelja u Upravi za obrambenu politiku Ministarstva obrane Kraljevine Španjolske Juana Carlosa Villamie Ugarte-a.

U sklopu sastanka Skupine za sposobnosti EU-NATO predviđena je rasprava i pregled poduzetih koraka u dosadašnjem razvoju obrambenih sposobnosti dviju organizacija te povezanosti između preuzetih obveza, ciljeva i prioriteta. Poseban naglasak će se dati i raspravi o pitanju mogućnosti multilateralne suradnje na području logističke potpore NATO i EU operacijama, te utvrđivanju dodatnih potencijalnih područja suradnje između dviju organizacija.Vijesti