Sastanak EU trojke

Državni tajnik gosp. Mate Raboteg sudjelovat će 22. veljače 2008. godine na sastanku kojeg EU Trojka organizira za ministre obrane zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji i europskih članica NATO-a (Hrvatska, Makedonija, Turska, Island i Norveška) u sklopu sastanka EU ministara obrane.

Neformalni sastanak EU ministara obrane održava se 21. i 22. veljače 2008. godine u Kongresnom centru Brdo pri Kranju, Republika Slovenija.

EU ministri obrane razgovarati će o trenutnim EU operacijama koje se provode u okviru Europske sigurnosne i obrambene politike, s naglaskom na operaciju EUFOR Althea (BiH) i novopokrenutu operaciju u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (EUFOR TCHAD/CAR), napretku u razvoju vojnih sposobnosti EU i budućim koracima u cilju postizanja ciljeva postavljenih u Headline Goal 2010, radu Europske obrambene agencije te strateškim partnerstvima EU sa UN-om, NATO-om i Afričkom unijom.

Očekuje se da će na sastanku 27 EU ministara obrane sudjelovati i predstavnici Glavnog tajništva Vijeća EU, Vojnog osoblja EU (EUMS) te UN-a i NATO-a.

Nastavno na sastanak ministara obrane Europske unije, EU Trojka (ministri obrane Slovenije i Francuske te predstavnik Tajništva Vijeća EU i Europske komisije) informirati će ministre obrane zemalja kandidata i europskih članica NATO-a koje nisu članice Unije (Hrvatska, Makedonija, Turska, Norveška i Island) o raspravi, zaključcima i preporukama sa sastanka EU ministara obrane.

Ova vrsta sastanka uobičajeni je format za upoznavanje partnerskih zemalja, a Hrvatska na ovim sastancima sudjeluje od studenog 2004. godine.Najave