Pripadnici OSRH upućeni na područje općine Brdovec

Temeljem današnjeg zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje, ministar obrane Branko Vukelić donio je Odluku o upućivanju Namjenski organiziranih snaga OS RH za pomoć na području ugroženom poplavama u općini Brdovec u Zagrebačkoj županiji.

 

Tako su već u večernjim satima danas, u nedjelju 19. rujna 2010. na teren na područje Općine Brdovec – mjesta Ključ Brdovečki upućene Namjenski organizirane snage (NOS)  koje čini 100-tinjak pripadnika Hrvatske kopnene vojske (HKoV)  - vojnici i ostala osnovna potrebna oprema.

Daljnji angažman pripadnika OS RH na terenu ovisit će o procjeni Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te ćemo o angažmanu pripadnika OS RH izvještavati medije.Vijesti