Održane bilateralne konzultacije MORH-a i NATO-a

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/simunovic_08_20101208_v.jpg

U Ministarstvu obrane 7. i 8. prosinca 2010. godine održane su bilateralne konzultacije izaslanstava MORH-a i NATO-a, predvođenih državnim tajnikom MORH-a Pjerom Šimunoviće i direktorom za planiranje snaga, Frankom Bolandom, a u okviru hrvatskog sudjelovanja u NATO-ovom procesu obrambenog planiranja i izrade sveukupne procjene savezničkih sposobnosti.

Bilateralne konzultacije provode se u cilju stjecanja uvida i izrade savezničke redovite procjene hrvatskog obrambenog sustava, nacionalnih obrambenih planova i razvoja obrambenih sposobnosti i snaga koje RH razvija kao punopravna članica Saveza. Također, analiziran je i hrvatski doprinos implementaciji savezničkih ciljeva na području sudjelovanja u mirovnim operacijama.  Održane bilateralne konzultacije MORH-a i NATO-a

 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_01_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_02_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_03_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_04_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_05_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_06_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_07_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_08_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_09_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_10_20101208.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/odrane-bilateralne-konzultacije-morh-a-i-nato-a-08122010/simunovic_11_20101208.jpg


Vijesti