Održana osnivačka skupština ZTC d.d.

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/ztz_c.jpg

Osnivačka skupština dioničkog društva Zrakoplovno tehnički centar d.d. održana je u ponedjeljak 14. rujna 2009. godine u Ministarstvu obrane RH. Skupštinu društva čine: ministar obrane - predsjednik, te članovi: potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, ministar financija, ministar unutarnjih poslova, ministar mora, prometa i infrastrukture te načelnik Glavnog stožera OSRH.

Na skupštini su donijeti akti o osnivanju društva koji će se dostaviti Trgovačkom sudu u Zagrebu za provedbu registracije društva. Imenovan je također i prvi Nadzorni odbor u sastavu: Miljenko Pavlaković, Jure Šarić, Ana Michieli, Željko Fiolić, Petar Barać i Vlado Bagarić.

Priopćenja