NATO konferencija (TEPSO WG) u Splitu

Oružane snage Republike Hrvatske, prvi put su domaćini Konferencije NATO TEPSO Radne grupe obuke i edukacije za operacije potpore miru (NATO Training and Education for Peace Support Operations Working Group), koja se održava od 29. rujna do 3. listopada 2008. u Podstrani kod Splita.


NATO TEPSO radna grupa na konferenciji raspravlja i dogovora detalje vezane za korištenje, primjenu i prilagodbu TEPSO priručnika, čiji moduli su izravno vezani za obuku i pripremu snaga za međunarodne mirovne operacije.
Na 14. Konferenciji sudjeluje 30 predstavnika NATO, PfP i MD zemalja, a njezinim organiziranjem u Hrvatskoj, odano je priznanje dosadašnjem aktivnom sudjelovanju predstavnika Oružanih snaga RH u radu NATO TEPSO Radne Grupe.

Priopćenja