Natječaj za stipendiranje studenata

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je Natječaj za stipendiranje studenata viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u RH u akademskoj godini 2008/09, a rok za podnošenje prijava je 9. siječnja 2009. godine. Očekuje se kako će biti odobrene stipendije za 40 studenata počevši od druge godine naviše.


Na natječaj se mogu javiti studenti viših godina koji studiraju na jednom od Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Zadru, kao i svi kandidati koji studiraju na Veleučilištu u Varaždinu, Karlovcu, Velikoj Gorici i Slavonskom Brodu. Smjerovi fakulteta koji će se stipendirati nalaze se u privitku PDF.

Riječ je o Natječaju za program civilno-vojnog školovanja, a tijekom studija kandidati će imati osiguranu stipendiju (najmanje 12 tisuća kuna godišnje), te po završetku studija osiguran posao u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Kandidati koji završe fakultet po završetku studija obvezni su raditi u sustavu OSRH u trajanju dvostruko dužem od vremena stipendiranja. Po završetku studija, kandidati mogu, osim osiguranog posla u OSRH, računati i na mogućnosti daljnjeg usavršavanja ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama u svijetu.

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na: www.morh.hr i u Personalnoj službi MORH-a na telefone 01/4568 767 i 01/4567 545

Priopćenja