Natječaj za stipendiranje studenata u statusu kadeta za 2011./12. godinu

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je Natječaj za stipendiranje studenata od 1. godine prediplomskih studija, u statusu kadeta, za stjecanje akademskog naziva prvostupnika koji se upisuju u akademskoj godini 2011./2012., a rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2011. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi kandidati koji u akademskoj godini 2011./2012. planiraju upisati jedan od sedam Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pet Fakulteta Sveučilišta u Splitu, kao i svi kandidati koji planiraju upisati neki od studija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Riječ je o Natječaju za program civilno-vojnog školovanja, a kandidati primljeni u taj program imat će mogućnost završetka visokoškolskog obrazovanja na jednom od hrvatskih sveučilišta, odnosno veleučilišta. Pritom će tijekom studija imati osiguranu stipendiju (u mjesečnom iznosu od 800,00 do 1.400,00 kuna ovisno o godini studija), besplatnu stručnu literaturu, smještaj, prijevoz i prehranu te po završetku studija osiguran posao u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Kandidati koji prođu potrebna testiranja, po završetku studija obvezni su raditi u sustavu OS RH u trajanju dvostruko dužem od vremena stipendiranja. Tijekom karijere, časnici OS RH imaju mogućnost i obvezu neprestanog usavršavanja pohađanjem stručnih tečajeva i tečajeva stranih jezika u zemlji i inozemstvu.

Natječaj je otvoren za pripadnike oba spola, a prijave se podnose u Odsjecima za poslove obrane u kojima se kandidati nalaze u evidenciji vojnih obveznika, odnosno prema mjestu prebivališta za žene. Po prijavi na natječaj, kandidati će biti upućeni na testiranja i zdravstvene preglede, a kandidati za kadete – vojne pilote moraju dodatno proći i program selekcijskog letenja.

Program civilno-vojnog školovanja Kadet započeo je u akademskoj godini 2003./2004., a do sada su program završila 124 kadeta, dok se na školovanju trenutno nalazi njih 217.

Dodatne informacije u vezi natječaja možete pogledati na www.morh.hr.Priopćenja