Načelnik GS OS u posjetu njemačkim oružanim snagama

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/20090824084206_2.jpg

U sklopu bilateralne vojne suradnje, a na poziv glavnog inspektora oružanih snaga  generala zbora Wolfganga Schneiderhana, načelnik GS OS RH general zbora Josip Lucić s izaslanstvom, boravio je, 24. i 25. kolovoza 2009. godine, u službenom posjetu Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke.

Uz generala Lucića, u sastavu izaslanstva bili su i zapovjednik ZOS GS OS RH, brigadir Vlado Šindler, zamjenik načelnika Uprave za operativne poslove i obuku GS OS RH, brigadir Emil Crnčec, te stožerna časnica u Kabinetu načelnika GS OS RH, bojnica Vesna Iveković,. Izaslanstvu se u SR Njemačkoj pridružio i vojni izaslanik RH pukovnik Marijan Paljević.
Tijekom susreta dvojice generala razmijenjene su informacije i mišljenja o nizu aktualnih tema. Između ostalog razgovaralo se o izradi novog NATO strateškog koncepta, ESDP, sudjelovanju u mirovnim operacijama i misijama, transformaciji OS RH te o stanju i perspektivama bilateralne suradnje između oružanih snaga dviju zemalja. Naglašena je podudarnost stavova i mišljenja oko novog NATO strateškog koncepta te razvoja ESDP. General Schneiderhan je upoznao hrvatsko izaslanstvo sa sudjelovanjem OS SR Njemačke u mirovnim operacijama i misijama kao i daljnjim planovima s posebnim naglaskom na mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu. Također, istaknuo je zadovoljstvo doprinosom OS RH u operaciji na području Regionalnog zapovjedništva Sjever u kojem je Njemačka vodeća nacija, a posebno profesionalnošću naših pripadnika. Nakon održane prezentacije o ustroju i transformaciji OS RH, general Schneiderhan  pohvalio je pravi smjer u kojem se one razvijaju.
U pogledu bilateralne vojne suradnje istaknuto je da je ista na visokoj razini kako po broju aktivnosti tako i po njihovoj kvaliteti. Važno je napomenuti da je SR Njemačka među tri vodeće države po broju aktivnosti bilateralne vojne suradnje. Tijekom razgovora potvrđena su prioritetna područja daljnje suradnje kao što je suradnja u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama, uključivanje OS RH u Borbenu Grupu EU za drugu polovinu 2012. godine čija je vodeća nacija SR Njemačka, školovanju pripadnika OS RH na obrazovnim institucijama OS SR Njemačke, suradnja u području upravljanja osobljem, vojno tehnička suradnja kao međusobna suradnja na granskim razinama.
U sklopu boravka izaslanstvo je posjetilo i Operativno zapovjedništvo OS SR Njemačke u Potsdamu koje je nadležno za zapovijedanje pojedincima i postrojbama OS SR Njemačke u mirovnim misijama i operacijama. U uvodnom obraćanju zapovjednika general pukovnika Rainera Glatza ponovno je naglašena kvaliteta doprinosa OS RH u mirovnoj operaciji ISAF, odnosno profesionalnost njenih pripadnika u izvršavanju svih zadaća. U daljnjem tijeku izaslanstvo je upoznato sa zadaćama i ustrojem Zapovjedništva te pobliže o sudjelovanju OS SR Njemačke u svakoj od misija, odnosno operacija, te im je prikazana oprema i predstavljen rad timova u praćenju i zapovijedanju operacijama i misijama.Priopćenja