Još jedan časnik HRM-a u operaciji "ATALANTA"

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/atalanta_20082009c.jpg

Časnik HRM-a, poručnik fregate Ivo Musulin još je jedan časnik koji će sudjelovati u pomorskoj operaciji Europske unije „ATALANTA“ u Adenskom zaljevu i Somalijskim vodama i to na belgijskoj fregati „Louise Marie“, gdje se predviđa da će ostati  do kraja tekuće godine. Uz poručnika fregate Musulina, u operaciji «ATALANTA», od 10. kolovoza u Operativnom središtu Operacije nalazi se i kapetan korvete Antun Flegar.

Poručnik fregate Musulin pripadnik je Hrvatske ratne mornarice od 1995. Završio je Pomorski fakultet u Splitu, smjer nautika, kao i Dočasničku i Časničku školu Učilišta Hrvatske ratne mornarice „Petar Krešimir IV“, te temeljnu padobransku obuku u Središtu za obuku „Damir Tomljenović–Gavran“. Odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti.
Uoči odlaska u spomenutu Operaciju bio je raspoređen na dužnosti zamjenika zapovjednika voda protuminskih ronitelja Flotile Hrvatske ratne mornarice. Do sada je zapovjedao lovcem mina „Korčula“ HRM-a, a za vrijeme održavanja međunarodne vojne vježbe „Noble Midas 08“,  sudjelovao je na NATO brodovima „Homburg“ i „Rhein“.
Inače, belgijska fregata „Louise Marie“ (F 931), koja se priključila ostatku europskih pomorskih snaga (EU NAVFOR – Somalija), sagrađena je u Nizozemskoj 1989., a u službi Nizozemske kraljevske ratne mornarice bila je do 2005. kada je prodana Belgijskoj kraljevskoj ratnoj mornarici. Fregata „Louise Marie“ pripada klasi Karel Doorman s istisninom od 2800 tona, dužine 122 metra, širine 14 metara i gaza 6 metara. Da bi plovila maksimalnom brzinom od 30 čvorova, brine se 145 članova posade.

Vijesti