Inspekcijski nadzor

Na temelju Godišnjeg plana Međunarodne obrambene suradnje, a prema pravima i obvezama iz BD 99, inspekcijska ekipa Službe za nadzor naoružanja provest će inspekciju specificiranog područja na teritoriju Republike Grčke.

Inspekcijska ekipa Službe za nadzor naoružanja krenula je u provedbu inspekcije 27. studenoga 2007.

Najave