Akcija uništavanja viškova oružja u OS RH

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/priopcenje2_310108.jpg

Ministarstvo obrane i OSRH organizirali su dosad najveće uništavanje viškova malog i lakog oružja iz posjeda OS-a. Akcija uništavanja 25 000 komada različitog oružja provodi se u sklopu UN Akcijskog programa o sprečavanju, suzbijanju i iskorjenjivanju protupravnog trgovanja malim i lakim oružjem, te temeljem obveza koje RH ima prema EU i OESS-u.

Uništavanje je započelo 21. siječnja 2008. godine u prostorima Remontnog zavoda OSRH u Zagrebu.

Do 31. siječnja uništeno je 7500 komada lakog naoružanja (pištolji, puške, strojnice, minobacači 60mm i netrzajni topovi 82mm).

Provedbi ovih aktivnosti u Zavodu nazočili su i brojni vojni izaslanici te predstavnici međunarodnih organizacija. Za potrebe uništavanja izrađen je „Elaborat o postupku uništavanja pješačkog oružja“ kojim je propisan način uništavanja, postupci sudionika tijekom procesa, način zbrinjavanja ostatka uništenog oružja, mjere zaštite na radu kao i uvjeti sigurnosti.

Uništavanje viškova vojnog naoružanja jedan je od UN-ovih prioriteta.

Pokretanje ove akcije opravdava odluku zemalja članica UN-a za izbor Republike Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a kojom Republiku Hrvatsku od zemlje „korisnika“ transformira u zemlju „pružatelja“ sigurnosti i mira u svijetu.Priopćenja