Deveti naraštaj ročnika na dragovoljnom služenju vojnog roka

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/prisega_24092012_v.jpg

U  Središtu za temeljnu obuku u Požegi, u petak 21. rujna 2012. započelo je dragovoljno služenje vojnog roka devetog naraštaja dragovoljnih ročnika.


Dragovoljno služenje vojnog roka započelo je prihvatom i potpisivanjem ugovora o dragovoljnom služenju vojnog roka te zaduženjem potrebite opreme, a od danas, 24. rujna ročnici kreću sa upoznavanjem i savladavanjem vojničkih sposobnosti i vještina.

U devetom naraštaju dragovoljnih ročnika osmotjednu obuku u  Središtu za temeljnu obuku u Požegi prolazit će 300 kandidata, od kojih je 270 muškaraca i 30 žena.
Priopćenja