Litva pozvana u hrvatsko-češki projekt obuke pilota helikoptera

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/litva_19092012_v.jpg

Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra primila je danas, 19. rujna 2012. u službeni posjet načelnika Glavnog stožera Republike Litve general pukovnika Arvydasa Pociusa.


Na sastanku se razgovaralo o bilateralnoj obrambenoj suradnji s naglaskom na razvijanju zajedničkih projekata u sklopu NATO koncepta Pametne obrane (Smart Defence), sudjelovanju pripadnika OS RH i Litve u međunarodnim misijama i operacijama te o obrambenim reformama i razvoju obrambenih sposobnosti u okviru NATO saveza.

Zamjenica ministra Tafra, tom je prigodom istaknula da s naše strane postoji želja za produbljivanje i intenziviranje suradnje osobito u područjima vezanim uz obuku, vježbe i edukaciju pripadnika oružanih snaga, a sve u cilju zadržavanja i daljnjeg razvoja obrambenih sposobnosti. Kao priliku za razvoj projektno-orijentirane suradnje, zamjenica ministra Tafra navela je mogućnost uključivanja Republike Litve u hrvatsko-češki projekt obuke pilota helikoptera, suradnju specijalnih snaga te suradnju na području obuke pasa vodiča. Također, izrazila je zadovoljstvo zajedničkim doprinosom savezničkim operacijama – prvenstveno u misiji ISAF u Afganistanu, pri čemu je posebno istaknula zajedničko sudjelovanje od 2006. - 2010. u Provincijskom Rekonstrukcijskom Timu u Changcharanu.

General Arvydas Pocius tom je prilikom zahvalio na suradnji u području obuke pilota helikoptera za letenje u planinskom području koja je započeta 2010. godine, pri čemu je istaknuo da su do sada četiri grupe litvanskih helikopterskih posada prošle takvu obuku, a što je za pretežito ravničarsku zemlju poput Litve od velikog značaja.


Također, kao važno područje obrambene suradnje dviju zemalja general Pocius vidi i zajedničko obučavanje snaga za specijalno djelovanje.

Također, general Pocius tom je prilikom predstavio projekt Centra za energetsku sigurnost, u kojem uz Litvu sudjeluje još pet zemalja. Kako je rekao, radi se o važnoj inicijativi koja, osim ekonomskog i političkog, ima i vojni kontekst. Naglasio je da jedna od vježbi koja bi se uskoro trebala provesti, ima za cilj iznaći načine zadržavanja borbenih sposobnosti u uvjetima kad konvencionalni izvori energije nisu dostupni. Isto tako, naglasio je da Centar za energetsku sigurnost može biti izvrsna platforma za jačanje daljnje suradnje Hrvatske i Litve.

Na kraju sastanak zamjenica ministra obrane zahvalila se litvanskim partnerima na dosadašnjoj potpori Hrvatskoj, na njezinom putu u euroatlanske integracije, te istaknula kako su Litvanska iskustva bila od posebnog značenja za RH, pri čemu je izdvojila Američko-jadransku povelju koja je nastala je po uzoru na Američko-Baltičku povelju. Također, istaknula je zadovoljstvo činjenicom što istog dana kada je predviđeno da RH postane punopravna članica Europske unije, Litva preuzima predsjedanje EU-om.

Tijekom svog posjeta MORH-u i GS OSRH, general pukovnika Arvydas Pocius susreo se i sa načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnikom Dragom Lovrićem i izaslanstvom Oružanih snaga RH, a tijekom susreta bilo je govora o transformaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske i integraciji u NATO, sudjelovanju u međunarodnim vojnim operacijama i zajedničkom sudjelovanju u međunarodnim vojnim vježbama, školovanju i obuci te stanju u regiji.

U okviru trodnevnog bilateralnog službenog posjeta Republci Hrvatskoj, general Pocius obići će i Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu te Obučni centar vodiča i službenih pasa u Dugom Selu, Bojnu za specijalna  djelovanja u Delnicama, ATJ Lučko, Obučni pilotski centar u Zemuniku, te pomorsku bazu Lora u Splitu gdje će posjetiti vježbu "Jackal Stone 12",kao i susresti se s predstavnicima Oružanih snaga Republike Litve koji sudjeluju u vježbi.

 

  Litva pozvana u hrvatsko-češki projekt obuke pilota helikoptera

 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_01.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_02.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_03.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_04.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_05.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_06.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_07.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_07a.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_08.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_09.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_10.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_11.jpg
 • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/litva-pozvana-u-hrvatsko-eki-projekt-obuke-pilota-helikoptera/litva_19092012_12a.jpg


Priopćenja