Inženjerijski radovi u Vukovaru

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/vukovar_17082011_v.jpg

Inženjerijska bojna Gardijske oklopno mehanizirane brigade HKoV-a započela je jučer, 16. kolovoza 2011. sa radovima raščišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata u Vukovaru.


U radove je uključeno 24 pripadnika Inženjerijske bojne te 16 radnih strojeva. Izvođenje radova planirano je u narednih 50 dana tijekom kojih će se raščistiti 70-tak objekata koji se nalaze na području grada Vukovara, Borova Naselja, te sela Sotin.

Riječ je o aktivnosti koja se provodi temeljem Sporazuma o provedbi inženjerijske obuke pružanjem pomoći Gradu Vukovaru, a koji su u srpnju ove godine potpisali Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Grad Vukovar.

    Inženjerijski radovi u Vukovaru

  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_02.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_03.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_04.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_05.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_06.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_07.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_08.jpg
  • https://www.morh.hr/wp-content/gallery/inenjerijski-radovi-u-vukovaru/vukovar_17082011_09.jpg


Priopćenja