Ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo
 3. Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet
 4. Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo
 5. Samostalni sektor za postupke javne nabave
 6. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
 7. Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove
 8. Uprava za obrambenu politiku
 9. Uprava za ljudske potencijale
 10. Uprava za materijalne resurse
 11. Uprava za proračun i financije
 12. Samostalna služba za upravljanje projektima
 13. Inspektorat obrane
 14. Vojnostegovni sud
 15. Samostalna služba za unutarnju reviziju
 16. Samostalni odjel za protokol
 17. Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 2/17)
Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 79/2019).