Video

Kontakt

Ministarstvo obrane

Sjedište Ministarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1
10 000 Zagreb

tel.: +385 (1) 4567 111, fax.: +385 (1) 4613 310  
E-adresa za tijela državne uprave i za e-službene dopise: pisarnica@morh.hr
Upiti građana: gradjani@morh.hr, tel.: +385 (1) 4568 008 ili putem obrasca
Upiti medija: press@morh.hr, tel.: +385 (1) 4568 008, +385 (1) 4567 306
Zahtjevi za potpore Oružanih snaga i Ministarstva obrane: potpora@morh.hr, tel.: +385 (1) 4568 008, +385 (1) 4568 055
Više

Aktualno

O Ministarstvu obrane