U RACVIAC-u održan seminar: "Regionalna suradnja - regionalno vlasništvo"

U vremenu od 12. do 14. veljače 2008.g. u RACVIAC-u – Središtu za sigurnosnu suradnju održao se dvodnevni seminar na temu: "Regionalna sigurnost – regionalno vlasništvo", tijekom kojeg su predstavnici zemalja Jugoistočne Europe i šire kroz raspravu i predavanja definirali ključne elemente novog značenja regionalnog vlasništva, obveze i odgovornosti zemalja u regiji, te sa kakvim prednostima i izazovima se susreću na putu postizanja sigurnosti u regiji.

Seminar je otvorio brigadir Vladimir Superina, zamjenik direktora RACVIAC-a, dok je uvodno predavanje na temu unapređivanja suradnje u području regionalnog vlasništva, održao dr. Zoran Keković, profesor sa sveučilišta u Beogradu. Prvom danu seminara prisustvovao i Veleposlanik Republike Albanije u Hrvatskoj, NJ.E. gsp Pellumb Qazimi, koji je dao svoj osvrt o regionalnom vlasništvu na području sigurnosti. Naglašena je potreba razumijevanja regionalnog konteksta, bliske suradnje među regionalnim organizacijama, principi regionalnog vlasništva, kao i važnost zajedničkih inicijativa.

Drugom danu seminara pridružio se i Direktor RACVIAC-a, Ambasador Nedžad Hadžimusić te je uslijedilo predavanje Veleposlanika Republike Italije u Hrvatskoj, NJ.E. gsp Allesandra Pignattija Morana di Custoza, na temu: "Regionalna suradnja u kontekstu europskih integracija".

Veleposlanik je prevenstveno stavio naglasak na buduću ulogu nove inicijative - Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) kao pravog primjera preuzimanja regionalnog vlasništva nad regionalnom suradnjom, a isto su potvrdili i ostali predavači na seminaru. RCC, odnosno cjelokupni proces regionalne suradnje ima funkciju prethodnice, ali i snažnog sredstva na putu ka europskoj i euro-atlantskoj integraciji Jugoistočne Europe, naglasio je Custoza.

Među sudionicima bili su i studenti sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kojima je zajedno sa ostalim sudionicima na kraju seminara uručena zahvalnica za sudjelovanje.Priopćenja