U obrani od poplave noćas sudjelovalo 407 pripadnika OSRH

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/poplave_21092010v.jpg

Pripadnici OSRH tijekom noći sa ponedjeljka 20. rujna 2010. na utorak 21. rujna 2010. sudjelovali su u aktivnostima obrane od poplava na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. U tim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 407 pripadnika OS RH iz sastava Hrvatske kopnene vojske (HKoV), Bojne za specijalna djelovanja (BSD) te Zapovjedništva za potporu(ZzP), a osim vojnika i pripadajuće tehnike korišteno je u aktivnostima i osam čamaca.

 

Daljnji angažman pripadnika OS RH na terenu ovisit će o procjeni Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te ćemo o angažmanu pripadnika OS RH izvještavati medije.Priopćenja