Seminar «Krizno upravljanje-utjecaj katastrofa na sigurnosno okruženje u Jugoistočnoj Europi - regionalni napori»

U vremenu od 12. do 13. studenog 2007.g. RACVIAC - Centar za sigurnosnu suradnju, u suradnji sa DPPI (Inicijativa za pripravnost i prevenciju katastrofa) organizira seminar na temu «Krizno upravljanje-utjecaj katastrofa na sigurnosno okruženje u Jugoistočnoj Europi - regionalni napori», na kojoj će zemlje iz regije prezentirati nacionalne programe i iskustva u spriječavanju katastrofa.


Predstavnici medija su pozvani da poprate navedeni seminar dana 13. studenog u 09,00 sati u RACVIAC-u, u vojarni «Vitez Damir Martić» u Rakitju.

Osoba za kontakt je Blanka Dedi RACVIAC PR Assistant tel: 01 3330 813 email: bdedi@racviac.org

Najave