Seminar: «Konvencija o kemijskom oružju», u RACVIAC-u

U vremenu od 05. do 08. veljače 2008.g. u RACVIAC-u - Središtu za sigurnosnu suradnju, u suradnji sa Organizacijom za zabranu kemijskog oružja (OPCW) održati će se seminar na temu: «Konvencija o kemijskom oružju».

Tijekom seminara stručnjaci iz zemlja Jugoistočne Europe i šire predstavit će svoje mogućnosti i kapacitete u prevenciji katastrofa povezanih sa kemijskim naoružanjem.

Uz direktora RACVIAC-a, Ambasadora Nedžada HADŽIMUSIĆ, seminar će otvoriti gospodin Alexander KHODAKOW, Direktor odjela za planiranje u Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW).Tijekom seminara eksperti zemalja Jugoistočne Europe predstaviti će svoje modele-programe odgovora na kemijske katastrofe.Najave