Pranje američke opreme u Splitu komercijalni je posao

U vezi napisa u tisku u vezi s možebitnim dugoročnim korištenjem lučkih kapaciteta Sjeverne luke Split za provođenje logističke operacije "Washdown" amfibijskih snaga Ratne mornarice SAD-a, a koja bi se sastojala od iskrcavanja opreme, njezinog pranja i ponovnog ukrcavanja na brodove, MORH priopćava kako se u ovom slučaju radi o komercijalnom poslu Lučke uprave Split i američke strane. Ova aktivnost nije dio bilateralne vojne suradnje Republike Hrvatske i SAD-a.


Dana 27. srpnja 2010.g. u prostorijama Lučke uprave Split , Sjeverna luka, održan je inicijalni sastanak posvećen ispitivanju mogućnosti komercijalnog korištenja lučkih kapaciteta Sjeverne luke Split za provođenje logističke operacije "Washdown" amfibijskih snaga Ratne mornarice SAD-a, na kome su sudjelovali američki predstavnici i predstavnici nadležnih ministarstava i institucija Republike Hrvatske. Sastanak je bio samo informativne prirode, s ciljem da se hrvatska strana upozna s ovom poslovnom mogućnosti, bez da su glede nje mogle biti donošene bilo kakve odluke.  

Operacija "Washdown" amfibijskih snaga RM SAD-a logistička je operacija prilikom koje se korištena oprema i sredstva iskrcavaju na obalu, čiste, prepakiraju  i ponovo ukrcavaju na brod. Važno je naglasiti da bi se, u slučaju bilo kakve provedbe operacije "Washdown", maksimalna uvjetovalo striktno pridržavanju važećih propisa Republike Hrvatske u svezi zaštite okoliša i zbrinjavanja otpadnih voda, što je bilo i posebno istaknuto tijekom sastanka. U tom smislu naznačeno je i kako Luka raspolaže separatom za zbrinjavanje otpadnih voda.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i Odluke o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, odobrava uplovljenje stranog ratnog broda u luku Republike Hrvatske i, u suradnji s MUP-om i MMPI, odobrava provođenje dodatnih mjera sigurnosti stranom ratnom brodu.

Pitanje kapaciteta Sjeverne luke Split, eventualne potrebe prilagođavanja istih za potrebe operacije "Washdown" kao i pitanje investiranja nije u nadležnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske nego to može biti predmet budućih bilateralnih razgovora američke strane i hrvatskih pravnih subjekata nadležnih za upravljanje Sjevernom lukom Split. Ministarstva obrane se je u navedenom procesu zajedno s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija uključilo kao poveznica s nadležnim uredima u Veleposlanstvu SAD u RH.Priopćenja