Neformalni sastanak ministara obrane država Jugoistočne Europe

U zagrebačkom hotelu Westin (Kršnjavog 1), 6. ožujka 2009. godine, održat će se Neformalni sastanak ministara obrane država Jugoistočne Europe na kojem će, uz domaćina susreta ministra obrane RH Branka Vukelića, kako se očekuje, sudjelovati ministri obrana i visoki dužnosnici ministarstava obrane država članica Američko-Jadranske povelje, Italije, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Turske, Srbije te predstavnici NATO-a.

Na Neformalnom sastanku ministara pod nazivom ”NATO u Jugoistočnoj Europi: Doprinos miru i stabilnosti kroz euroatlanske integracije” razgovarat će se o izazovima i trendovima sigurnosti u Jugoistočnoj Europi, novim mogućnostima regionalne suradnje u sklopu Američko-Jadranske povelje, ulozi NATO-a u Jugoistočnoj Europi kroz suradnju i pomoć u reformi sigurnosnog i obrambenog sektora, proširenju NATO-a iz perspektive regije euroatlanskih integracija i doprinos država miru i stabilnosti kroz mirovne operacije u svijetu.

Za medijsko praćenje tog događaja potrebno je prethodno se akreditirati u Službi za informiranje MORH-a do srijede, 4. ožujka 2009. godine. Prijave se dostavljaju na e-mail infor@morh.hr. ili na fax: 01/4551-516, a trebaju sadržavati ime i prezime novinara, fotografa, snimatelja i slično, naziv medija, broj mobitela i e-mail.

Za sve dodatne informacije o medijskom praćenju sastanka akreditirani predstavnici medija bit će pravovremeno obaviješteni.

Osoba za kontakt je načelnica Odjela informiranja SOJI-a Emina Lišić, mob: 098/233-480.Najave