Najintenzivniji ovogodišnji angažman zračnih Protupožarnih snaga OSRH

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2017/10/turici_23082011_v-1.jpg

Zračne protupožarne snage Oružanih snaga RH u proteklih devet dana (od 19.-27.kolovoza) zabilježile su najintenzivni angažman na požarištima ove sezone, pri čemu su, sa zračnom flotom u čijem je sastavu bilo ukupno 14 letjelica zrakoplova tipa Canadair i AirTractor te helikoptera Mi-8, sudjelovale u gašenju 39 požara diljem šest županija.

Tijekom gašenja tih 39 požara, zračne snage OSRH ostvarile su ukupno više od 225 sati leta, utrošile gotovo 144 tisuće litara kerozina, te izbacile na požarište približno 7460 tona vode i oko 10 tisuća litara pjenila.

Zračne protupožarne snage OSRH u tom su razdoblju gasile požare u Istarskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Valja istaknuti kako je karakterističnost gašenja požara u spomenutom razdoblju bila njihovo izbijanje gotovo istovremeno na različitim lokacijama, tako da su se zračne snage, koordinacijom između pilota, Zapovjedništva protupožarnih namjenski organiziranih snaga OSRH i Vatrogasnog operativnog središta u Divuljama često odmah preusmjeravale sa jednog požara na drugi. Također zbog nadprosječno visokih temperatura svakodnevno su se provodila i protupožarna izviđanja kopneno-priobalnog područja sa avionima AirTractor, pri čemu su nerijetko i tijekom samog izviđanja uočavani požari, tako da je zrakoplov odmah i djelovao na požarištu do dolaska, po potrebi, ostalih zračnih snaga.

Dosad su zračne snage OSRH ove godine bile angažirane na ukupno 119 požara, dok su tijekom cijele protekle 2010. godine sudjelovale u gašenju ukupno 90 požara.Priopćenja