Koordinacijski sastanak u svezi s inicijativama za regionalnu sigurnosnu suradnju u jugoistočnoj Europi

RACVIAC - Središte za sigurnosnu suradnju, u suradnji s Regionalnim vijećem za suradnju (RCC - Regional Cooperation Council), 4. prosinca 2008. organizira Koordinacijski sastanak u svezi s inicijativama za regionalnu sigurnosnu suradnju u jugoistočnoj Europi. Svrha ovog koordinacijskog sastanka je analiza izazova regionalne sigurnosne suradnje, pregled aktualnih regionalnih inicijativa, analiza postignuća i nedostataka suradnje regionalnog sigurnosnog sektora.


Koordinacijskom sastanku će nazočiti preko 40 sudionika iz šire europske regije, koji su predstavnici nacionalnih parlamenata, ministarstava unutarnjih poslova, obrane i vanjskih poslova, čelnici RCC-a, SEESAC-a i DPPI-ja, te predstavnici Europske komisije i OSCE-a.

Sastanak će svojim govorima otvoriti direktor RACVIAC-a ambasador Nedžad Hadžimusić te glavni tajnik Regionalnog vijeća za suradnju ambasador Hido Bišćević.

Pozivaju se predstavnici medija da nazoče otvaranju sastanka u četvrtak 4. prosinca 2008. u 08,30 sati, u vojarni „Vitez Damir Martić“, Stari Hrast 53, Rakitje S obzirom na činjenicu da se seminar održava u vojarni OSRH, molimo predstavnike medija da se najave, ne kasnije od srijede 3. prosinca 2008., do 12.00 sati.

Osoba za kontakt je natporučnik Igor Skenderović, RACVIAC - časnika za odnose s javnošću, tel: + 385 1 3330 861, fax: +385 1 3330 869 GSM: +385 98 454 625, Email: iskenderovic@racviac.org

Program sastanka moguće je pogledati na našoj web stranici http://www.racviac.org/downloads/2008/S-12%20Agenda.pdf

Najave