MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu u jesenskom upisnom roku

Slika https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-24-oznaka-kadet.jpg

Raspisani su natječaji za kadetsku službu u jesenskom upisnom roku na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje te Vojno pomorstvo

Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu 26. srpnja 2023. godine javne natječaje za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2023./2024. u status kadeta/kadetkinja, u jesenskom upisnom roku, na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

  • Sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo – do ispunjenja kvote od 70 kandidata/kinja
  • Sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje – do ispunjenja kvote od 40 kandidata/kinja

SVEUČILIŠTU U SPLITU

  • Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo – do ispunjenja kvote od 20 kandidata/kinja

Rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza 2023. godine.

Kandidati/kinje prijavljuju se u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student (https://www.postani-student.hr) i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu su:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • rođen/a 2001. godine ili kasnije
  • završena četverogodišnja srednja škola
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
  • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u jesenskom upisnom roku u rujnu 2023.)
  • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Upise na sveučilišne studije kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (www.vojni.unizg.hr i www.vojni.unist.hr).

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka, a prijavili su se na studij Vojnog inženjerstva odnosno Vojnog vođenja i upravljanja te Vojnog pomorstva na portalu postani-student, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2023. godine.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na telefone referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (01/3786-666), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane te na web stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Poveznica na natječaje:

 

Objava MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu u jesenskom upisnom roku pojavila se prvi puta na MORH.Priopćenja