Sastanak ministara obrane jugoistočne Europe (SEDM)

Državni tajnik ministarstva obrane Pjer Šimunović nazočio je u srijedu, 21. listopada, sastanku ministara obrane zemalja jugoistočne Europe ( South- Eastern Europe Defence Ministerial – SEDM), održanom u Sofiji u Bugarskoj.


Osim Republike Hrvatske, koja je članica SEDM-a od 2000.g., na sastanku su sudjelovali i predstavnici (ministri, zamjenici ministara ili državni tajnici) ostalih 11 zemalja članica SEDM-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Italija, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Turska, Ukrajina i SAD), predstavnici država promatrača SEDM procesa (Srbija, Crna Gora, Moldova i Gruzija), predstavnici tijela SEDM-a (zapovjednik brigade SEEBRIG te predsjedavatelj Koordinacijskog odbora) kao i kao gosti: predstavnici NATO-a, JFC-a Brunssum, JFC-a Napulj i RCC-a (Regional Cooperation Council).

Zastupajući politiku "otvorenih vrata" SEDM procesa, ovogodišnje zasjedanje ministara obrane zemalja jugoistočne Europe obilježilo je primanje dviju novih zemalja u punopravno članstvo SEDM-a -Srbije i Crna Gore, kao i primanje Bosne i Hercegovine u vojnu komponentu SEDM-a – SEEBRIG, u statusu promatrača, u kojem statusu je i Republika Hrvatska.

U svom obraćanju nazočnima državni tajnik Šimunović iskazao je snažnu potporu proširenju SEDM-a dvjema novim zemljama, izražavajući uvjerenje kako je njihov pristup još jedna potvrda daljnjeg jačanja mira, sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi, kao i konstruktivan doprinos razvoju međusobnog povjerenja i razumijevanja u cilju što bržeg uključenja zemalja regije u euroatlanske integracije.

Republika Hrvatska se obvezuje i dalje aktivno doprinositi unapređenju SEDM procesa  kroz daljnje sudjelovanje u njegovim projektima (SEESIM – South East European Simulation Network, CBSC – Defence/Military Support for WMD Counterproliferation, Border Security and Counter Terrorism, SEMEC – SEE Military Education Cooperation) , kao i potencijalno novim projektima, ostalim regionalnim inicijativama i organizacijama, u skladu s vlastitim mogućnostima i kapacitetima, naglasio je Šimunović.

Prioriteti dvogodišnjeg bugarskog predsjedanja SEDM procesom (2009. – 2011.) su između ostalog daljnje osnaživanje uloge SEDM-a kao ključnog  Foruma za suradnju i dijalog po pitanju sigurnosti zemalja regije i šire. Također, naglasak je na potrebi daljnje evaluacije mogućeg angažmana SEEBRIG-a u mirovnim operacijama pod okriljem UN-a, OSCE-a, NATO-a i EU-a te u odgovorima na krizne situacije (Crisis response/disaster relief operations).

Vijesti