Šesti časnik HRM-a u operaciji "ATALANTA"

U pomorskoj operaciji Europske unije “ATALANTA“ na fregati Talijanske ratne mornarice ITS «Libeccio», od 11. srpnja do 15. prosinca 2010., sudjeluje časnik Hrvatske ratne mornarice, poručnik fregate Jakša Mišković.

 

Poručnik fregate Jakša Mišković šesti je časnik HRM-a koji se upućuje u operaciju „ATALANTA“. Do sada su, u sklopu operacije „ATALANTA“, sudjelovala tri časnika HRM-a, koji su bili raspoređeni na NATO brodovima u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj i dvojica, koji su bili raspoređeni u Zapovjedništvu operacije u Northwoodu u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Poručnik fregate Mišković rođen je 22. srpnja 1979. godine u Splitu. Završio je Srednju pomorsku školu, smjer nautika u Splitu, a nakon toga i Pomorski Fakultet u Splitu, također smjer nautika. Hrvatskoj ratnoj mornarici pristupio je u travnju 2004. godine. Završio je Temeljnu časničku izobrazbu, obnašao je razne dužnosti na brodovima HRM-a do kolovoza 2008., nakon čega je raspoređen na dužnost zapovjednika DBM-82 «Krka».

Sudjelovao je u međunarodnim vojnim vježbama kao što su NATO vježba «Cooperative Engagement 05», «MAKO 06», «Bold Move 07» i „ADRION LIVEX“.Vijesti