U RACVIAC-u održan seminar o kazetnom streljivu

U Središtu za sigurnosnu suradnju (RACVIAC) od 9. do 11. veljače održan je međunarodni seminar o Konvenciji o kazetnom streljivu u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i RACVIAC-a. 

Konvencija o kazetnom streljivu smatra se vrlo važnim međunarodnim postignućem, koju su 3. prosinca 2008. u Oslu potpisale 94 zemlje svijeta. Ona je izravni rezultat tzv “Oslo procesa” koji je započet u veljači 2007., kada se 46 zemalja usuglasilo oko prihvaćanja političke obveze donošenja do kraja 2008. novog pravno obvezujućeg instrumentarija usmjerenog ka zabrani kazetnog streljiva. Dodatno postignuće “Oslo procesa” je i stvaranje međunarodne Koalicije protiv kazetnog naoružanja (Cluster Munitions Coalition), koja i je danas vrlo aktivna sa svojim radom.
Republika Hrvatska je aktivno uključena od samog pokretanja “Oslo procesa”, odnosno  postala je 15. država koja je glavnom tajniku Ujedinjenih naroda predala nacionalnu ispravu o ratifikaciji Konvencije o kazetnom streljivu. Do danas su Konvenciju o kazetnom streljivu potpisale 104 zemlje, a 27 zemalja je predalo dokumente o ratifikaciji.
Cilj seminara je bio pružanje prigode za izravno i aktivno raspravljanje o najnovijim događanjima vezanim za proces potpisivanja i ratifikacije Konvencije o kazetnom streljivu, odnosno o brojnim nastojanjima usmjerenim ka zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa tih streljiva. Značajan dio ovogodišnjeg seminara bio je posvećen i pomoći civilnim i vojnim žrtvama uporabe kasetnog streljiva, te lociranju problema posebice onih institucionalnih u ostvarivanju njihovih prava žrtava.
U svom govoru državni tajnik u MVPEI-u dr.sc. Davor Božinović rekao je kako je Republika Hrvatska, kao jedna od njenih prvih potpisnica, snažno podupire Konvenciju o kazetnog streljiva, što je dokazala i svojom ratifikacijom u roku od šest mjeseci od njenog potpisivanja. Naglasio je i kako Hrvatska uporište za svoju potporu nalazi u usmjerenosti Konvencije i to prvenstveno ka zaštiti civila u oružanim sukobima. Jedan od predavača bio je i državni tajnik u hrvatskom Ministarstvu obrane RH Pjer Šimunović koji je govorio o uništenju zaliha kasetnog streljiva.
Seminar je okupio predstavnike nacionalnih ministarstava vanjskih poslova, unutarnjih poslova, obrane, Glavnog stožera oružanih snaga RH, vladinih i nevladinih organizacija, te nacionalnih centara za razminiranje.

 Vijesti