Hrvatski piloti na vježbi zrakoplovstva u Danskoj

Skupina pilota pripadnika 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO, sa tri zrakoplova Pilatus PC-9M, sudjelovala je od 13. do 26. lipnja na međunarodnoj NATO/PfP vojnoj vježbi zrakoplovstva za blisku zračnu potporu „Close Air Support“ u Karupu, u Kraljevini Danskoj. Zračnu potporu prijevoza snaga za održavanje aviona pružila je Eskadrila transportnih aviona 91. zb sa zrakoplovom An 32.

Uz zemlju domaćina, Dansku, na vježbi su sudjelovali pripadnici Hrvatske, SAD i Norveške. Vježba je planirana i provedena u cilju razvoja svih elemenata u lancu bliske zračne potpore kroz scenarij razvijen za taktičku razinu, te cjelokupan razvoj zračno-kopnenog intergranskog djelovanja, provjeru funkcionalnosti nove opreme i borbeno usredotočenog uvježbavanja svih sudionika.

Kao prethodnica ovoj aktivnosti piloti 93. ZB početkom lipnja sudjelovali su na zrakoplovnoj manifestaciji („Air show 2010“) obilježavanja 60 godina postojanja Danskog kraljevskog ratnog zrakoplovstva u zračnoj bazi Skrydstrup s jednom posadom Pilatusa PC-9 M.

Ovom aktivnošću u potpunosti su usvojene procedure i načini pružanja bliske zračne potpore (CAS) uz navođenja sa zemlje od strane kvalificiranih i nekvalificiranih prednjih zračnih navoditelja (FAC) sa srednjih i velikih visina čime je potvrđena spremnost i visoka osposobljenost hrvatskih pilota i u međunarodnim okvirima.Vijesti