SEECP - zajednička izjava ministara obrane

Po završetku sastanka ministara obrana SEECP-a održana je konferencija za medije na kojoj su ministri obrana dali zajedničku izjavu:

 

Mi, ministri obrane zemalja sudionica Procesa suradnje Jugoistočne Europe (SEECP): ministar Arben Imami, ministar Selmo Cikotić, ministar Davor Božinović, ministar Zoran Konjanovski, ministar Boro Vučinić, ministar Dragan Šutanovac, ministar Mehmed Vekdi Gonul, pomoćnik ministra Augustina Tzvetkova, zamjenik ministra Panos Beglitis, državni tajnik Viorel Oancea, državni tajnik Boris Balant, sastali smo se u Budvi 14. i 15. ožujka 2011. godine u cilju nastavka rasprave o budućoj regionalnoj suradnji po pitanju sigurnosti, započetoj u okviru prethodnih sastanaka u Sarajevu 2004., Bukureštu 2005. i Sofiji 2008. godine.

S posebnim zadovoljstvom pozdravljamo sudjelovanje veleposlanika Huseina Dirioza, pomoćnika Glavnog tajnika za politiku obrane i planiranje u NATO stožeru, veleposlanika Sarunas Adomavičiusa, šefa misije OSCE u Crnoj Gori, Hida Biščevića, državnog tajnika RCC, veleposlanika Nikolu Todorčevskog, direktora RACVIAC - Centra za sigurnosnu suradnju, akreditirane veleposlanike zemalja SEECP u Crnoj Gori i vojne izaslanike u Crnoj Gori.

Napominjemo kako smo istinski zabrinuti zbog sukoba u Libiji i snažno osuđujemo nasilje, nesrazmjernu upotrebu sile i bezobzirnog napada na civile što bi moglo eskalirati u građanski rat. Pozivamo na hitno provođenje Rezolucije 1970. (2011) Vijeća sigurnosti UN-a.

Još jednom potvrđujemo važnost stabilnosti, jačanja demokratskih institucija i europske i euroatlantske politike u regiji, te smo suglasni da je neophodna šira i dublja suradnja sa međunarodnim partnerima i institucijama kako bi se razvila i provela održiva rješenja, te promovirao mir, stabilnost i prosperitet.

Sa zadovoljstvom ocjenjujemo da je došlo do određenog broja pozitivnih zbivanja u JIE u smislu konsolidacije stabilnosti, prosperiteta, dobrosusjedskih odnosa, regionalne suradnje i integracije u europske i euroatlantske institucije. Stoga smo ohrabreni kontinuiranom politikom "Otvorenih vrata" koju primjenjuju EU i NATO, kao i njihovom aktivnom podrškom europskih i euroatlantskih težnji u regiji.

Ova politika povećava sigurnost SEECP zemalja i pruža im nove mogućnosti doprinosa stabilnosti u regiji i šire. Također, pozdravljamo predanost daljnjem jačanju EAPC/PfP kao bitnom okviru za nezavisan politički dijalog i praktičnu suradnju, uključujući poboljšanu vojnu interoperabilnost.

Podržavamo napredak koji su MAP (Membership Action Plan) države postigle u ispunjavanju kriterija za članstvo u NATO-u, kao i njihov doprinos sigurnosti u regiji i šire, uključujući sudjelovanje u misiji ISAF. Izražavamo nadu da će Sjevernoatlantski Savez uputiti poziv za pridruživanje Organizaciji i preostalim kandidatima čim se dostigne zajedničko prihvatljivo rješenje.

Podržavamo i nastavak intenzivnog uključenja u EU i NATO sa ukupnim procesom transformacije u Jugoistočnoj Europi sa naglaskom na područje obrane. Također, potvrđujemo da daljnji napredak svake zemlje ka EU i NATO zavisi od njihovih pojedinačnih zasluga.

Naglašavamo značaj daljnje razmjene iskustva i suradnje između država Jugoistočne Europe o pitanjim koja se odnose na tranformaciju obrambenog sektora, imajući na umu da to nosi sa sobom društvene i ekonomske posljedice. Ovo je više nego zahtjev za smanjenje potrošnje u obrani i traži bitne promjene u politici obrane, upravljanju i praksi. Postoje, međutim i lekcije koje treba naučiti od drugih sličnih iskustava u regiji.

Posvećeni smo konvencionalnoj kontroli naoružanja, koja osigurava predvidljivost i transparentnost. Radit ćemo na jačanju režima kontrole konvencionalnog naoružanja u Europi na osnovama reciprociteta, transparentnosti i suglasnosti zemlje domaćina. Pozdravljamo namjeru izraženu na Summmitu u Lisabonu da osnuje Odbor za pružanje savjeta kontroli naoružanja za masovno uništenje i razoružanje.

Naglašavamo značaj Savjeta za Regionalnu suradnju kao nasljednika Pakta Stabilnosti u jačanju regionalne suradnje i podrške stabilnosti, demokraciji i razvoja u Jugoistočnoj Europi. Regionalni savjet za suradnju osigurava SEECP sa operativnim kapacitetima i djeluje kao forum za nastavak angažiranja onih pripadnika međunarodne donatorske zajednice angažirane u regiji. Nekoliko inicijativa i operativnih grupa uspješno djeluju u Jugoistočnoj Europi, pretežno RACVIAC, Centar za kontrolu malog i lakog naoružanja u jugoistočnoj istočnoj Europi (SEESAC) i Inicijativa za pripravnost i prevenciju katastrofa (DPPI) u cilju bolje koordinacije i unapređenja aktivnosti za bolji odgovor na potrebe regije.

Zadovoljni smo rezultatima koje je dostigao RACVIAC. Također, podržavamo ga u aktivnostima koje se odnose na Okruženje sigurnosne suradnje s naglaskom na kontrolu naoružanja, reformu područja sigurnosti i međunarodnih odnosa, te suradnje sa posebnim osvrtom na Euroatlantske integracije.

Sigurnost i stabilnost zahtijevaju koordinirane primjene ekonomskih, političkih i vojnih sredstava. U okviru mogućnosti za pružanje sigurnosti, čvrsto vjerujemo da je za jugoističnu Europu važna uloga procesa SEDM i SEEBRIG.

Ohrabrujemo daljnji razvoj inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa u efikasnom regionalnom mehanizmu za konzultacije i koordinacije napora na ovom području. Jedan od glavnih zadataka DPPI SEE je da sudionici donesu političke strategije koje su u skladu jedne s drugima, te koordiniraju postojeće i nove inicijative u regiji.

Smatrajući da je dijalog važan mehanizam u suočavanju sa izazovima u regiji, pozdravljamo dijalog između strana koji unaprjeđuje proces doprinošenja miru i stabilnosti u regiji, ponavljajući da je EU i euroatlantska perspektiva budućnost zemalja Jugoistočne Europe. Izražavamo spremnost da i dalje potičemo ovaj dijalog koji treba promicati suradnju, pomagati u ostvarivanju napretka na putu ka Europskoj Uniji i poboljšati život ljudi.

Podržavamo značajan doprinos misiji ISAF u Afganistanu od strane zemalja članica SEECP-a, kao i to da su svi dodatni doprinosi dobrodošli. Dakle, mi potvrđujemo našu dugoročnu opredijeljenost za stabilan Afganistan u stabilnoj regiji.

Priznajući da je postojanje viška naoružanja još uvijek neriješeno pitanje u Jugoistočnoj Europi, odlučni smo u pronalaženju regionalnog pristupa u rješavanju ovog problema u suradnji s međunarodnim organizacijama i zemalja donatora.
Zahvaljujemo Crnoj Gori kao predsjedavajućoj SEECP za odličnu organizaciju ovoga sastanka.
Priopćenja