Demanti navoda ''o slanju kućama operativnih postrojbi OS RH''

Vezano uz tvrdnje iznesene u središnjoj informativnoj emisiji HTV-a "Dnevnik", u četvrtak, 4. veljače 2010. godine, "kako su zbog nedostatka novčanih sredstava, sve gardijske brigade i operativne postrojbe Oružanih snaga poslane kući", te da je zbog toga ugrožena obrambena sposobnost zemlje, Ministarstvo obrane oštro demantira takve navode, koji su proizvoljno protumačeni od strane autora priloga, i do kojih je očito došlo zbog neuvažavanja osnovnih činjenica vezanih za zakonitosti rada složenog sustava kakav su Oružane snage Republike Hrvatske.


Unatoč činjenici da je obrambeni proračun ove godine manji u odnosu na prošlu godinu, obrambena spremnost Oružanih snaga Republike Hrvatske ni na koji način nije niti u jednom trenutku dovedena u pitanje, niti je ugrožena borbena spremnost operativnih snaga OS RH.
Sve postrojbe oružanih snaga suvremenih država, pa tako i Oružane snage Republike Hrvatske prolaze godišnji planirani ciklus obuke, koji je podijeljen u tri dijela: obuku (trening), dostizanje traženih standarda (puna operativnost) i razdoblje odmora.
Konkretno to znači da se unutar jedne postrojbe veličine brigade upravo zbog planiranog procesa ne može dogoditi situacija da je ona u cijelosti «poslana kući», zato što i njezine podređene ustrojbene cjeline - bojne planiraju ciklus za pripadajuće satnije, a satnije za svoje vodove.

Uslijed velikih napora u vremenu pune aktivnosti, logično je da se u razdoblju kada su završene prve dvije faze ciklusa obuke, planiraju i godišnji odmori djelatnika i da se oni u fazi odmora «šalju kućama». Na takav, ponavljamo, planski način upravo se i doprinosi visokoj obrambenoj sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, a tek posredno, doprinosi i uštedama u obrambenom proračunu.

Slijedom navedenog možemo zaključiti kako je tvrdnja o slanju svih gardijskih brigada i operativnog sastava kući do proljeća, kako zaključuje autor priloga, proizvoljna, zlonamjerna i ne odgovara istini. Naglašavamo kako je godišnji plan obuke, sa svim navedenim fazama, uobičajeni standardni postupak svih suvremenih oružanih snaga svijeta, pa tako i Oružanih snaga RH.

Priopćenja