Hospitaliziran pripadnik OS RH u misiji ISAF

Pripadnik Namjenski organiziranih snaga Vojne policije u misiji ISAF skupnik S.S. (1973) nakon što je hospitaliziran u vojnoj bolnici u Kabulu, uslijed ustanovljenog abscessa (fokusirana bakterijska infekcija) u području vrata, a koji je nastao kao komplikacija nakon saniranog zuba, jučer 23. siječnja 2008. godine premješten ju u vojnu bolnicu više razine zbrinjavanja u američkoj vojnoj bazi u Bagramu.

To je učinjeno sukladno mišljenju općeg kirurga koji je inicirao zahvat specijaliste ORL ili maksilofacijalnog kirurga. Zdravstveno stanje skupnika S. S. je stabilno i prema izjavi liječnika očekuje se njegov otpust iz bolnice za nekoliko dana.

Skupnik S.S. je, kao i svi ostali pripadnici OS RH koji sudjeluju u mirovnim misijama prošao propisan zdravstveni pregled prema Programu zdravstvene zaštite, na kojem je zadovoljio sve psihofizičke kriterije potrebne za sudjelovanje u mirovnoj misiji.Priopćenja