Održan seminar "Sustav planiranja, programiranja, i provedbe obrambenog proračuna“

U vremenu od 14. do 17. siječnja 2008.g. u RACVIAC-u - Središtu za sigurnosnu suradnju, u suradnji sa NATO JFC Naples (Zapovjedništvo združenog stožera savezničkih snaga, Napulj, Italija) održan je seminar na temu: «Sustav planiranja, programiranja i provedbe obrambenog proračuna (PPBS)».

Seminar je uz Direktora RACVIAC-a, Ambasadora Nedžada Hadžimusića, otvorila i gđa Andrea Gustović-Ercegovac, pomoćnica ministra u MVPEI RH.

Tijekom seminara predstavnici NATO-a te stručnjaci jedanaest zemlja Jugoistočne Europe predstavili su svoja iskustva iz područja PPBS-a.

Proces planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna u području obrane(PPBS) predstavlja temeljni čimbenik provedbe obrambene politike, na način da sustavno uvezuje spomenute procese planiranja programiranja, izrade i izvršenja proračuna. U sklopu ovog sustava, koristi se određeni broj tehnika uspostave prioriteta, dodjele resursa, te izrade procjena troškova za trenutnu fiskalnu godinu, kao i za dulje vremensko razdoblje. PPBS proces zahtjeva međuresornu koordinaciju unutar samih vlada, te uzajamno razumijevanje i zajednički pristup. Kao mogući doprinos jačanju regionalne suradnje, PPBS nudi uporabu međunarodno priznatih standarda na području planiranja, programiranja, te nadzora nad izradom i izvršenjem proračuna. Raznolikost pristupa primijenjenih tijekom razvoja pojedinih sustava PPBS u regiji (od strane NATO i partnerskih zemalja), potakla je zemlje Jugoistočne Europe na zajedničku razmjenu vlastitih iskustava i naučenih lekcija, te na prepoznavanje uobičajenih rješenja i zajedničkih problema.

Svrha ovog seminara bila je raspraviti načela planiranja, programiranja, te nadzora izrade i izvršenja proračuna u području troškova vezanih uz sigurnost zemalja JI Europe, što uključuje i prepoznavanje načina poboljšanja i usklađivanja PPBS procesa u svakoj od pojedinih zemalja, te poticanje regionalne interoperabilnosti i suradnje na ovom području.

Tijekom seminara svi sudionici naglasili su potrebu za dostizanjem međunarodnih PPBS mjerila i standarda kao i važnost razmjene iskustava i znanja iz navedenog područja. Ujedno su istaknuli i važnost promicanja međuresorne i međuagencijske suradnje, te posebno naglasili ulogu parlamenta zemalja u PPBS procesu.Priopćenja