Državni tajnik Gordan Čačić sudjelovao na briefingu ministara obrane EU Trojke u Bruxellesu

Državni tajnik Gordan Čačić sudjelovao je 10. studenog 2008. godine u Bruxellesu, Belgija, na briefingu kojeg ministri obrane EU Trojke redovito organiziraju za ministre obrane zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji i europskih članica NATO-a (Hrvatska, Makedonija, Turska, Island i Norveška) u sklopu sastanka EU ministara obrane.


Glavne teme razgovora EU ministara obrane bile su: daljnji razvoj vojnih sposobnosti EU, vojne operacije EU koje su u tijeku (u BiH te Čadu i Srednjoafričkoj Republici) te prvoj pomorskoj vojnoj operaciji EU koja se planira pokrenuti u prosincu radi pomoći somalijskim vlastima u borbi protiv piratstva, projekt razmjene mlađih časnika na izobrazbi i obuci te sigurnosno-obrambenim aspektima europske svemirske politike.

Daljnji razvoj vojnih sposobnosti EU, usklađivanje vojnih i civilnih sposobnosti EU kao i jačanje suradnje Europske unije sa NATO-om i UN-om ključni su za jačanje uloge Europske unije na međunarodnoj sceni i suočavanje sa suvremenim sigurnosnim izazovima i prijetnjama.

Republika Hrvatska se ove godine prvi put uključila u mirovnu misiju Europske unije uputivši 15 pripadnika OSRH u Čad i Srednjoafričku Republiku. Pored angažmana u okviru EU, RH nastavlja sa sudjelovanjem u operaciji ISAF te u misijama UN-a. U ISAF-u je trenutno raspoređeno 277 pripadnika OS RH s tendencijom povećanja broja do 300 pripadnika početkom iduće godine, a u misijama UN-a trenutno su angažirana 133 pripadnika OS RH.


Priopćenja