Inspekcijska ekipa Službe za nadzor naoružanja u OS Crne Gore.

Na temelju godišnjeg plana Međunarodne obrambene suradnje, a u skladu s pravima Republike Hrvatske iz Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, inspekcijska ekipa Službe za nadzor naoružanja provodi inspekciju OS Crne Gore.

Inspekcijska ekipa SNN-a, koju čine šest inspektora Vojske Republike Hrvatske i dva asistenta OESS-a, boravi u Crnoj Gori od 06. do 08. svibnja 2008. godine.

Priopćenja