Evaluacijska ekipa SAD u posjeti gardijskoj oklopnoj mehaniziranoj brigadi

Na temelju godišnjeg plana Međunarodne obrambene suradnje, a prema preuzetim obvezama iz Bečkog dokumenta 99, evaluacijska ekipa SAD provodi evaluacijsku posjetu u gardijskoj oklopnoj mehaniziranoj brigadi.

Evaluacijska ekipa SAD, u čijem sastavu je pet časnika, boravi u RH do 24. travnja 2008. godine.Priopćenja