Produžen rok za prijavu na Natječaj za stipendiranje studenata u statusu kadeta

Ministarstvo obrane RH raspisalo je 10. ožujka Natječaj za stipendiranje studenata, u statusu kadeta, od prve godine preddiplomskih studija za stjecanje akademskog naziva prvostupnika koji se upisuju u akademskoj godini 2008/09.
Poradi interesa javnosti donešena je odluka kojom se rok za prijavu na spomenuti natječaj produžuje do 01. svibnja 2008.


Natječaj je otvoren za pripadnike oba spola koji u akademskoj godini 2008./2009. planiraju upisati jedan od Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu navedenih u natječaju, kao i svi kandidati koji planiraju upisati neki od studija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Prijave se podnose uredima za obranu prema mjestu prebivališta.
Informacije o programu civilno-vojnog školovanja "Kadet" i detalje o aktualnom natječaju potražite na stranicama www.morh.hr/kadet.Priopćenja